欢迎光临
我们一直在努力

乾符丙申岁奉试春涨曲江池(用春字)

作者:郑谷      朝代:唐代

王泽尚通津,恩波此日新。深疑一夜雨,宛似五湖春。
泛滟翘振鹭,澄清跃紫鳞。翠低孤屿柳,香失半汀蘋.
凤辇寻佳境,龙舟命近臣。桂花如入手,愿作从游人。

乾符丙申岁奉试春涨曲江池(用春字)拼音解读

wáng zé shàng tōng jīn ,ēn bō cǐ rì xīn 。shēn yí yī yè yǔ ,wǎn sì wǔ hú chūn 。 王泽尚通津,恩波此日新。深疑一夜雨,宛似五湖春。
fàn yàn qiào zhèn lù ,chéng qīng yuè zǐ lín 。cuì dī gū yǔ liǔ ,xiāng shī bàn tīng pín . 泛滟翘振鹭,澄清跃紫鳞。翠低孤屿柳,香失半汀蘋.
fèng niǎn xún jiā jìng ,lóng zhōu mìng jìn chén 。guì huā rú rù shǒu ,yuàn zuò cóng yóu rén 。 凤辇寻佳境,龙舟命近臣。桂花如入手,愿作从游人。

乾符丙申岁奉试春涨曲江池(用春字)翻译

乾符丙申岁奉试春涨曲江池(用春字)注释

乾符丙申岁奉试春涨曲江池(用春字)赏析

乾符丙申岁奉试春涨曲江池(用春字)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐