欢迎光临
我们一直在努力

凤箫吟(永嘉郡君生日)

作者:晁补之      朝代:宋代

晓曈昽。雨和雨细,南园次第春融。岭梅犹妒雪,露桃云杏,已绽碧呈红。一年春正好,助人狂、飞燕游蜂。更吉梦良辰,对花忍负金钟。
香浓。博山沈水,小楼清旦,佳气葱葱。旧游应未改,武陵花似锦,笑语相逢。蕊宫传妙诀,小金丹、同换冰容。况共有、芝田旧约,归去双峰。

凤箫吟(永嘉郡君生日)拼音解读

xiǎo tóng lóng 。yǔ hé yǔ xì ,nán yuán cì dì chūn róng 。lǐng méi yóu dù xuě ,lù táo yún xìng ,yǐ zhàn bì chéng hóng 。yī nián chūn zhèng hǎo ,zhù rén kuáng 、fēi yàn yóu fēng 。gèng jí mèng liáng chén ,duì huā rěn fù jīn zhōng 。
xiāng nóng 。bó shān shěn shuǐ ,xiǎo lóu qīng dàn ,jiā qì cōng cōng 。jiù yóu yīng wèi gǎi ,wǔ líng huā sì jǐn ,xiào yǔ xiàng féng 。ruǐ gōng chuán miào jué ,xiǎo jīn dān 、tóng huàn bīng róng 。kuàng gòng yǒu 、zhī tián jiù yuē ,guī qù shuāng fēng 。
晓曈昽。雨和雨细,南园次第春融。岭梅犹妒雪,露桃云杏,已绽碧呈红。一年春正好,助人狂、飞燕游蜂。更吉梦良辰,对花忍负金钟。
香浓。博山沈水,小楼清旦,佳气葱葱。旧游应未改,武陵花似锦,笑语相逢。蕊宫传妙诀,小金丹、同换冰容。况共有、芝田旧约,归去双峰。

凤箫吟(永嘉郡君生日)翻译

凤箫吟(永嘉郡君生日)注释

凤箫吟(永嘉郡君生日)赏析

凤箫吟(永嘉郡君生日)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐