欢迎光临
我们一直在努力

感皇恩(壬戌生朝)

作者:姜特立      朝代:宋代

儿女沸欢声,生朝来到。帘幕中间喷香兽。京祠新任,好事日边还又。清闲无个事,君恩厚。
赢得乞食,歌姬一笑。旧衲云山伴红袖。逢来弱水,试问神仙何有。近来饶落托,贪杯酒。

感皇恩(壬戌生朝)拼音解读

ér nǚ fèi huān shēng ,shēng cháo lái dào 。lián mù zhōng jiān pēn xiāng shòu 。jīng cí xīn rèn ,hǎo shì rì biān hái yòu 。qīng xián wú gè shì ,jun1 ēn hòu 。
yíng dé qǐ shí ,gē jī yī xiào 。jiù nà yún shān bàn hóng xiù 。féng lái ruò shuǐ ,shì wèn shén xiān hé yǒu 。jìn lái ráo luò tuō ,tān bēi jiǔ 。
儿女沸欢声,生朝来到。帘幕中间喷香兽。京祠新任,好事日边还又。清闲无个事,君恩厚。
赢得乞食,歌姬一笑。旧衲云山伴红袖。逢来弱水,试问神仙何有。近来饶落托,贪杯酒。

感皇恩(壬戌生朝)翻译

感皇恩(壬戌生朝)注释

感皇恩(壬戌生朝)赏析

感皇恩(壬戌生朝)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐