欢迎光临
我们一直在努力

叙龙瑞观胜异寄于尊师

作者:方干      朝代:唐代

混元融结致功难,山下平湖湖上山。万倾涵虚寒潋滟,
千寻耸翠秀孱颜。芰荷香入琴棋处,雷雨声离栋牖间。
但有五云依鹤岭,曾无陆路向人寰。夜溪漱玉常堪听,
仙树垂珠可要攀。若弃荣名便居此,自然浮浊不相关。

叙龙瑞观胜异寄于尊师拼音解读

hún yuán róng jié zhì gōng nán ,shān xià píng hú hú shàng shān 。wàn qīng hán xū hán liàn yàn , 混元融结致功难,山下平湖湖上山。万倾涵虚寒潋滟,
qiān xún sǒng cuì xiù chán yán 。jì hé xiāng rù qín qí chù ,léi yǔ shēng lí dòng yǒu jiān 。 千寻耸翠秀孱颜。芰荷香入琴棋处,雷雨声离栋牖间。
dàn yǒu wǔ yún yī hè lǐng ,céng wú lù lù xiàng rén huán 。yè xī shù yù cháng kān tīng , 但有五云依鹤岭,曾无陆路向人寰。夜溪漱玉常堪听,
xiān shù chuí zhū kě yào pān 。ruò qì róng míng biàn jū cǐ ,zì rán fú zhuó bú xiàng guān 。 仙树垂珠可要攀。若弃荣名便居此,自然浮浊不相关。

叙龙瑞观胜异寄于尊师翻译

叙龙瑞观胜异寄于尊师注释

叙龙瑞观胜异寄于尊师赏析

叙龙瑞观胜异寄于尊师相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐