欢迎光临
我们一直在努力

南柯子(玉簪)

作者:韩元吉      朝代:宋代

五月炎州路,千重扑地开。只疑标韵是江梅。不道薰风庭院、雪成堆。
宝髻琼瑶缀,仙衣翡翠裁。一枝长伴荔枝来。付与玉人和笑、插鸾钗。

南柯子(玉簪)拼音解读

wǔ yuè yán zhōu lù ,qiān zhòng pū dì kāi 。zhī yí biāo yùn shì jiāng méi 。bú dào xūn fēng tíng yuàn 、xuě chéng duī 。
bǎo jì qióng yáo zhuì ,xiān yī fěi cuì cái 。yī zhī zhǎng bàn lì zhī lái 。fù yǔ yù rén hé xiào 、chā luán chāi 。
五月炎州路,千重扑地开。只疑标韵是江梅。不道薰风庭院、雪成堆。
宝髻琼瑶缀,仙衣翡翠裁。一枝长伴荔枝来。付与玉人和笑、插鸾钗。

南柯子(玉簪)翻译

南柯子(玉簪)注释

南柯子(玉簪)赏析

南柯子(玉簪)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐