欢迎光临
我们一直在努力

重叠金(春宵)

作者:赵善扛      朝代:宋代

一川花月青春夜。玉容依约花阴下。月照曲阑干。红绡挹露寒。
袖香温素手。意铄金卮酒。香远绣帘开。画楼吹落梅。

重叠金(春宵)拼音解读

yī chuān huā yuè qīng chūn yè 。yù róng yī yuē huā yīn xià 。yuè zhào qǔ lán gàn 。hóng xiāo yì lù hán 。
xiù xiāng wēn sù shǒu 。yì shuò jīn zhī jiǔ 。xiāng yuǎn xiù lián kāi 。huà lóu chuī luò méi 。
一川花月青春夜。玉容依约花阴下。月照曲阑干。红绡挹露寒。
袖香温素手。意铄金卮酒。香远绣帘开。画楼吹落梅。

重叠金(春宵)翻译

重叠金(春宵)注释

重叠金(春宵)赏析

重叠金(春宵)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐