欢迎光临
我们一直在努力

水龙吟(天申节祝圣词)

作者:周紫芝      朝代:宋代

黄金双阙横空,望中隐约三山眇。春皇欲降,渚烟收尽,青虹正绕。日到层霄,九枝光满,普天俱照。看海中桃熟,云幡绛节,冉冉度、沧波渺。
遥想建章宫阙,□薰风、月寒清晓。红鸾影上,云韶声里,蒙天一笑。万国朝元,百蛮款塞,太平多少。听尧云深处,人人尽祝,似天难老。

水龙吟(天申节祝圣词)拼音解读

huáng jīn shuāng què héng kōng ,wàng zhōng yǐn yuē sān shān miǎo 。chūn huáng yù jiàng ,zhǔ yān shōu jìn ,qīng hóng zhèng rào 。rì dào céng xiāo ,jiǔ zhī guāng mǎn ,pǔ tiān jù zhào 。kàn hǎi zhōng táo shú ,yún fān jiàng jiē ,rǎn rǎn dù 、cāng bō miǎo 。
yáo xiǎng jiàn zhāng gōng què ,□xūn fēng 、yuè hán qīng xiǎo 。hóng luán yǐng shàng ,yún sháo shēng lǐ ,méng tiān yī xiào 。wàn guó cháo yuán ,bǎi mán kuǎn sāi ,tài píng duō shǎo 。tīng yáo yún shēn chù ,rén rén jìn zhù ,sì tiān nán lǎo 。
黄金双阙横空,望中隐约三山眇。春皇欲降,渚烟收尽,青虹正绕。日到层霄,九枝光满,普天俱照。看海中桃熟,云幡绛节,冉冉度、沧波渺。
遥想建章宫阙,□薰风、月寒清晓。红鸾影上,云韶声里,蒙天一笑。万国朝元,百蛮款塞,太平多少。听尧云深处,人人尽祝,似天难老。

水龙吟(天申节祝圣词)翻译

水龙吟(天申节祝圣词)注释

水龙吟(天申节祝圣词)赏析

水龙吟(天申节祝圣词)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐