欢迎光临
我们一直在努力

浣溪沙(涧上昌甫有词)

作者:韩淲      朝代:宋代

闲里相看两鬓秋。酒能沾醉雨能幽。吾庐何幸得翁留。
世路尽教终易与,山林佳话恐难酬。人来人去亦知不。

浣溪沙(涧上昌甫有词)拼音解读

xián lǐ xiàng kàn liǎng bìn qiū 。jiǔ néng zhān zuì yǔ néng yōu 。wú lú hé xìng dé wēng liú 。
shì lù jìn jiāo zhōng yì yǔ ,shān lín jiā huà kǒng nán chóu 。rén lái rén qù yì zhī bú 。
闲里相看两鬓秋。酒能沾醉雨能幽。吾庐何幸得翁留。
世路尽教终易与,山林佳话恐难酬。人来人去亦知不。

浣溪沙(涧上昌甫有词)翻译

浣溪沙(涧上昌甫有词)注释

浣溪沙(涧上昌甫有词)赏析

浣溪沙(涧上昌甫有词)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐