欢迎光临
我们一直在努力

【仙吕】醉扶归_一点芳心碎

作者:未知作者      朝代:元代

一点芳心碎,两叶翠眉低。薄幸檀郎尚未归,应是平康醉。不来也奴更候些,
直等烛灭香消睡。
  锦瑟香尘昧,朱户绣帘垂。宝鉴从他落燕泥,陡恁慵梳洗。欲觅个团圆好梦,
欹枕也难成寐。
  玉笋弹珠泪,银叶冷金猊。良夜迢迢玉漏迟,闷把帏屏倚。我又索先暖下纯
绵被儿,来后教他睡。
  花影侵阶砌,月转小楼西。独倚屏山谩叹息,再把灯儿剔。自觑了孤栖影儿,
咒罢也和衣睡。

【仙吕】醉扶归_一点芳心碎拼音解读

yī diǎn fāng xīn suì ,liǎng yè cuì méi dī 。báo xìng tán láng shàng wèi guī ,yīng shì píng kāng zuì 。bú lái yě nú gèng hòu xiē ,一点芳心碎,两叶翠眉低。薄幸檀郎尚未归,应是平康醉。不来也奴更候些,
zhí děng zhú miè xiāng xiāo shuì 。直等烛灭香消睡。
  jǐn sè xiāng chén mèi ,zhū hù xiù lián chuí 。bǎo jiàn cóng tā luò yàn ní ,dǒu nín yōng shū xǐ 。yù mì gè tuán yuán hǎo mèng ,  锦瑟香尘昧,朱户绣帘垂。宝鉴从他落燕泥,陡恁慵梳洗。欲觅个团圆好梦,
yī zhěn yě nán chéng mèi 。欹枕也难成寐。
  yù sǔn dàn zhū lèi ,yín yè lěng jīn ní 。liáng yè tiáo tiáo yù lòu chí ,mèn bǎ wéi píng yǐ 。wǒ yòu suǒ xiān nuǎn xià chún   玉笋弹珠泪,银叶冷金猊。良夜迢迢玉漏迟,闷把帏屏倚。我又索先暖下纯
mián bèi ér ,lái hòu jiāo tā shuì 。绵被儿,来后教他睡。
  huā yǐng qīn jiē qì ,yuè zhuǎn xiǎo lóu xī 。dú yǐ píng shān màn tàn xī ,zài bǎ dēng ér tī 。zì qù le gū qī yǐng ér ,  花影侵阶砌,月转小楼西。独倚屏山谩叹息,再把灯儿剔。自觑了孤栖影儿,
zhòu bà yě hé yī shuì 。咒罢也和衣睡。

【仙吕】醉扶归_一点芳心碎翻译

【仙吕】醉扶归_一点芳心碎注释

【仙吕】醉扶归_一点芳心碎赏析

【仙吕】醉扶归_一点芳心碎相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐