欢迎光临
我们一直在努力

潇湘夜雨(濡须对雪)

作者:周紫芝      朝代:宋代

楼上寒深,江边雪满,楚台烟霭空濛。一天飞絮,零乱点孤篷。似我华颠雪领,浑无定、漂泊孤踪。空凄黯,江天又晚,风袖倚蒙茸。
吾庐,犹记得,波横素练,玉做寒峰。更短坡烟竹,声碎玲珑。拟问山阴旧路,家何在、水远山重。渔蓑冷,扁舟梦断,灯暗小窗中。

潇湘夜雨(濡须对雪)拼音解读

lóu shàng hán shēn ,jiāng biān xuě mǎn ,chǔ tái yān ǎi kōng méng 。yī tiān fēi xù ,líng luàn diǎn gū péng 。sì wǒ huá diān xuě lǐng ,hún wú dìng 、piāo bó gū zōng 。kōng qī àn ,jiāng tiān yòu wǎn ,fēng xiù yǐ méng róng 。
wú lú ,yóu jì dé ,bō héng sù liàn ,yù zuò hán fēng 。gèng duǎn pō yān zhú ,shēng suì líng lóng 。nǐ wèn shān yīn jiù lù ,jiā hé zài 、shuǐ yuǎn shān zhòng 。yú suō lěng ,biǎn zhōu mèng duàn ,dēng àn xiǎo chuāng zhōng 。
楼上寒深,江边雪满,楚台烟霭空濛。一天飞絮,零乱点孤篷。似我华颠雪领,浑无定、漂泊孤踪。空凄黯,江天又晚,风袖倚蒙茸。
吾庐,犹记得,波横素练,玉做寒峰。更短坡烟竹,声碎玲珑。拟问山阴旧路,家何在、水远山重。渔蓑冷,扁舟梦断,灯暗小窗中。

潇湘夜雨(濡须对雪)翻译

潇湘夜雨(濡须对雪)注释

潇湘夜雨(濡须对雪)赏析

潇湘夜雨(濡须对雪)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐