欢迎光临
我们一直在努力

赋得数蓂(元和中作)

作者:元稹      朝代:唐代

将课司天历,先观近砌蓂.一旬开应月,五日数从星。
桂满丛初合,蟾亏影渐零。辨时长有素,数闰或馀青。
坠叶推前事,新芽察未形。尧年始今岁,方欲瑞千龄。

赋得数蓂(元和中作)拼音解读

jiāng kè sī tiān lì ,xiān guān jìn qì mì .yī xún kāi yīng yuè ,wǔ rì shù cóng xīng 。 将课司天历,先观近砌蓂.一旬开应月,五日数从星。
guì mǎn cóng chū hé ,chán kuī yǐng jiàn líng 。biàn shí zhǎng yǒu sù ,shù rùn huò yú qīng 。 桂满丛初合,蟾亏影渐零。辨时长有素,数闰或馀青。
zhuì yè tuī qián shì ,xīn yá chá wèi xíng 。yáo nián shǐ jīn suì ,fāng yù ruì qiān líng 。 坠叶推前事,新芽察未形。尧年始今岁,方欲瑞千龄。

赋得数蓂(元和中作)翻译

赋得数蓂(元和中作)注释

赋得数蓂(元和中作)赏析

赋得数蓂(元和中作)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐