欢迎光临
我们一直在努力

满庭芳(立春词,时方狱空)

作者:史浩      朝代:宋代

爱日轻融,阴云初敛,一番雪意阑珊。柳摇金缕,梅绽五腮寒。知是东皇翠葆,飞星汉、来止人间。开新宴,笙歌逗晓,和气满尘寰。
风光,偏舜水,贤侯政美,棠荫多欢。更圜扉草鞠,木索长闲。休向今朝惜醉,红妆映、群玉颓山。相将见,宜春帖子,清夜写金銮。

满庭芳(立春词,时方狱空)拼音解读

ài rì qīng róng ,yīn yún chū liǎn ,yī fān xuě yì lán shān 。liǔ yáo jīn lǚ ,méi zhàn wǔ sāi hán 。zhī shì dōng huáng cuì bǎo ,fēi xīng hàn 、lái zhǐ rén jiān 。kāi xīn yàn ,shēng gē dòu xiǎo ,hé qì mǎn chén huán 。
fēng guāng ,piān shùn shuǐ ,xián hóu zhèng měi ,táng yīn duō huān 。gèng huán fēi cǎo jū ,mù suǒ zhǎng xián 。xiū xiàng jīn cháo xī zuì ,hóng zhuāng yìng 、qún yù tuí shān 。xiàng jiāng jiàn ,yí chūn tiē zǐ ,qīng yè xiě jīn luán 。
爱日轻融,阴云初敛,一番雪意阑珊。柳摇金缕,梅绽五腮寒。知是东皇翠葆,飞星汉、来止人间。开新宴,笙歌逗晓,和气满尘寰。
风光,偏舜水,贤侯政美,棠荫多欢。更圜扉草鞠,木索长闲。休向今朝惜醉,红妆映、群玉颓山。相将见,宜春帖子,清夜写金銮。

满庭芳(立春词,时方狱空)翻译

满庭芳(立春词,时方狱空)注释

满庭芳(立春词,时方狱空)赏析

满庭芳(立春词,时方狱空)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐