欢迎光临
我们一直在努力

沁园春(和元春兄自寿)

作者:陈著      朝代:宋代

人生几何,如何不自,珍重此生。向蠹残字上,甘心抛掷,蜗尖争处,著意丁宁。箭过时光,剑炊世界,谁带经锄谁笔耕。分明似。满一锅汤沸,无处清□。
输兄。炼得闲成。□无辱无忧无惧惊。但菜羹粝饭,不求他味,芒鞋竹杖,足畅幽情。八十年来,万千看破,胸次春风秋月明。梅花帐,称困眠醒起,无打门声。

沁园春(和元春兄自寿)拼音解读

rén shēng jǐ hé ,rú hé bú zì ,zhēn zhòng cǐ shēng 。xiàng dù cán zì shàng ,gān xīn pāo zhì ,wō jiān zhēng chù ,zhe yì dīng níng 。jiàn guò shí guāng ,jiàn chuī shì jiè ,shuí dài jīng chú shuí bǐ gēng 。fèn míng sì 。mǎn yī guō tāng fèi ,wú chù qīng □。
shū xiōng 。liàn dé xián chéng 。□wú rǔ wú yōu wú jù jīng 。dàn cài gēng lì fàn ,bú qiú tā wèi ,máng xié zhú zhàng ,zú chàng yōu qíng 。bā shí nián lái ,wàn qiān kàn pò ,xiōng cì chūn fēng qiū yuè míng 。méi huā zhàng ,chēng kùn mián xǐng qǐ ,wú dǎ mén shēng 。
人生几何,如何不自,珍重此生。向蠹残字上,甘心抛掷,蜗尖争处,著意丁宁。箭过时光,剑炊世界,谁带经锄谁笔耕。分明似。满一锅汤沸,无处清□。
输兄。炼得闲成。□无辱无忧无惧惊。但菜羹粝饭,不求他味,芒鞋竹杖,足畅幽情。八十年来,万千看破,胸次春风秋月明。梅花帐,称困眠醒起,无打门声。

沁园春(和元春兄自寿)翻译

沁园春(和元春兄自寿)注释

沁园春(和元春兄自寿)赏析

沁园春(和元春兄自寿)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐