欢迎光临
我们一直在努力

宴客词

作者:张籍      朝代:唐代

上客不用顾金羁,主人有酒君莫违。请君看取园中花,
地上渐多枝上稀。山头树影不见石,溪水无风应更碧。
人人齐醉起舞时,谁觉翻衣与倒帻。明朝花尽人已去,
此地独来空绕树。

宴客词拼音解读

shàng kè bú yòng gù jīn jī ,zhǔ rén yǒu jiǔ jun1 mò wéi 。qǐng jun1 kàn qǔ yuán zhōng huā , 上客不用顾金羁,主人有酒君莫违。请君看取园中花,
dì shàng jiàn duō zhī shàng xī 。shān tóu shù yǐng bú jiàn shí ,xī shuǐ wú fēng yīng gèng bì 。 地上渐多枝上稀。山头树影不见石,溪水无风应更碧。
rén rén qí zuì qǐ wǔ shí ,shuí jiào fān yī yǔ dǎo zé 。míng cháo huā jìn rén yǐ qù , 人人齐醉起舞时,谁觉翻衣与倒帻。明朝花尽人已去,
cǐ dì dú lái kōng rào shù 。 此地独来空绕树。

宴客词翻译

宴客词注释

宴客词赏析

宴客词相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐