欢迎光临
我们一直在努力

抛球乐(金蹙花毽小)

作者:皇甫松      朝代:唐朝

【抛球乐】

金蹙花毽小,真珠绣带垂,
绣带垂。
几回冲凤蜡,千度入香怀。
上客终须醉,觥盂且乱排。

抛球乐(金蹙花毽小)拼音解读

【pāo qiú lè 】【抛球乐】
jīn cù huā jiàn xiǎo ,zhēn zhū xiù dài chuí , 金蹙花毽小,真珠绣带垂,
xiù dài chuí 。 绣带垂。
jǐ huí chōng fèng là ,qiān dù rù xiāng huái 。 几回冲凤蜡,千度入香怀。
shàng kè zhōng xū zuì ,gōng yú qiě luàn pái 。 上客终须醉,觥盂且乱排。

抛球乐(金蹙花毽小)翻译

抛球乐(金蹙花毽小)注释

抛球乐(金蹙花毽小)赏析

抛球乐(金蹙花毽小)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐