欢迎光临
我们一直在努力

幽栖

作者:元稹      朝代:唐代

野人自爱幽栖所,近对长松远是山。尽日望云心不系,
有时看月夜方闲。壶中天地乾坤外,梦里身名旦暮间。
辽海若思千岁鹤,且留城市会飞还。

幽栖拼音解读

yě rén zì ài yōu qī suǒ ,jìn duì zhǎng sōng yuǎn shì shān 。jìn rì wàng yún xīn bú xì , 野人自爱幽栖所,近对长松远是山。尽日望云心不系,
yǒu shí kàn yuè yè fāng xián 。hú zhōng tiān dì qián kūn wài ,mèng lǐ shēn míng dàn mù jiān 。 有时看月夜方闲。壶中天地乾坤外,梦里身名旦暮间。
liáo hǎi ruò sī qiān suì hè ,qiě liú chéng shì huì fēi hái 。 辽海若思千岁鹤,且留城市会飞还。

幽栖翻译

幽栖注释

幽栖赏析

幽栖相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐