欢迎光临
我们一直在努力

沁园春(赠清虚先生)

作者:曹勋      朝代:宋代

五老横峰,二林云衲,自古洞天。喷玉龙飞,下三峡水,望香炉日奄霭,如起非烟。有个真人,拨云峰下,宴坐修真不记年。明廷诏,看龙翔凤翥,宸制奎篇。
君臣际会诚难。耸翠阁、频颁宝墨鲜。众妙门皆向,微言显启,两朝天德,甘涌神泉。道化承平,应稽升举,且向人间寻有缘。掀髯笑,做庐山隐逸,大宋神仙。

沁园春(赠清虚先生)拼音解读

wǔ lǎo héng fēng ,èr lín yún nà ,zì gǔ dòng tiān 。pēn yù lóng fēi ,xià sān xiá shuǐ ,wàng xiāng lú rì yǎn ǎi ,rú qǐ fēi yān 。yǒu gè zhēn rén ,bō yún fēng xià ,yàn zuò xiū zhēn bú jì nián 。míng tíng zhào ,kàn lóng xiáng fèng zhù ,chén zhì kuí piān 。
jun1 chén jì huì chéng nán 。sǒng cuì gé 、pín bān bǎo mò xiān 。zhòng miào mén jiē xiàng ,wēi yán xiǎn qǐ ,liǎng cháo tiān dé ,gān yǒng shén quán 。dào huà chéng píng ,yīng jī shēng jǔ ,qiě xiàng rén jiān xún yǒu yuán 。xiān rán xiào ,zuò lú shān yǐn yì ,dà sòng shén xiān 。
五老横峰,二林云衲,自古洞天。喷玉龙飞,下三峡水,望香炉日奄霭,如起非烟。有个真人,拨云峰下,宴坐修真不记年。明廷诏,看龙翔凤翥,宸制奎篇。
君臣际会诚难。耸翠阁、频颁宝墨鲜。众妙门皆向,微言显启,两朝天德,甘涌神泉。道化承平,应稽升举,且向人间寻有缘。掀髯笑,做庐山隐逸,大宋神仙。

沁园春(赠清虚先生)翻译

沁园春(赠清虚先生)注释

沁园春(赠清虚先生)赏析

沁园春(赠清虚先生)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐