欢迎光临
我们一直在努力

黑潭龙-疾贪吏也

作者:白居易      朝代:唐代

黑潭水深黑如墨,传有神龙人不识。潭上架屋官立祠,
龙不能神人神之。丰凶水旱与疾疫,乡里皆言龙所为。
家家养豚漉清酒,朝祈暮赛依巫口。神之来兮风飘飘,
纸钱动兮锦伞摇。神之去兮风亦静,香火灭兮杯盘冷。
肉堆潭岸石,酒泼庙前草。不知龙神享几多,
林鼠山狐长醉饱。狐何幸,豚何辜,年年杀豚将喂狐。
狐假龙神食豚尽,九重泉底龙知无。

黑潭龙-疾贪吏也拼音解读

hēi tán shuǐ shēn hēi rú mò ,chuán yǒu shén lóng rén bú shí 。tán shàng jià wū guān lì cí , 黑潭水深黑如墨,传有神龙人不识。潭上架屋官立祠,
lóng bú néng shén rén shén zhī 。fēng xiōng shuǐ hàn yǔ jí yì ,xiāng lǐ jiē yán lóng suǒ wéi 。 龙不能神人神之。丰凶水旱与疾疫,乡里皆言龙所为。
jiā jiā yǎng tún lù qīng jiǔ ,cháo qí mù sài yī wū kǒu 。shén zhī lái xī fēng piāo piāo , 家家养豚漉清酒,朝祈暮赛依巫口。神之来兮风飘飘,
zhǐ qián dòng xī jǐn sǎn yáo 。shén zhī qù xī fēng yì jìng ,xiāng huǒ miè xī bēi pán lěng 。 纸钱动兮锦伞摇。神之去兮风亦静,香火灭兮杯盘冷。
ròu duī tán àn shí ,jiǔ pō miào qián cǎo 。bú zhī lóng shén xiǎng jǐ duō , 肉堆潭岸石,酒泼庙前草。不知龙神享几多,
lín shǔ shān hú zhǎng zuì bǎo 。hú hé xìng ,tún hé gū ,nián nián shā tún jiāng wèi hú 。 林鼠山狐长醉饱。狐何幸,豚何辜,年年杀豚将喂狐。
hú jiǎ lóng shén shí tún jìn ,jiǔ zhòng quán dǐ lóng zhī wú 。 狐假龙神食豚尽,九重泉底龙知无。

黑潭龙-疾贪吏也翻译

黑潭龙-疾贪吏也注释

黑潭龙-疾贪吏也赏析

黑潭龙-疾贪吏也相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐