欢迎光临
我们一直在努力

酬杨九弘贞长安病中见寄

作者:白居易      朝代:唐代

伏枕君寂寂,折腰我营营。所嗟经时别,相去一宿程。
携手昨何时,昆明春水平。离郡来几日,太白夏云生。
之子未得意,贫病客帝城。贫坚志士节,病长高人情。
隐几自恬澹,闭门无送迎。龙卧心有待,鹤瘦貌弥清。
清机发为文,投我如振琼。何以慰饥渴,捧之吟一声。

酬杨九弘贞长安病中见寄拼音解读

fú zhěn jun1 jì jì ,shé yāo wǒ yíng yíng 。suǒ jiē jīng shí bié ,xiàng qù yī xiǔ chéng 。 伏枕君寂寂,折腰我营营。所嗟经时别,相去一宿程。
xié shǒu zuó hé shí ,kūn míng chūn shuǐ píng 。lí jun4 lái jǐ rì ,tài bái xià yún shēng 。 携手昨何时,昆明春水平。离郡来几日,太白夏云生。
zhī zǐ wèi dé yì ,pín bìng kè dì chéng 。pín jiān zhì shì jiē ,bìng zhǎng gāo rén qíng 。 之子未得意,贫病客帝城。贫坚志士节,病长高人情。
yǐn jǐ zì tián dàn ,bì mén wú sòng yíng 。lóng wò xīn yǒu dài ,hè shòu mào mí qīng 。 隐几自恬澹,闭门无送迎。龙卧心有待,鹤瘦貌弥清。
qīng jī fā wéi wén ,tóu wǒ rú zhèn qióng 。hé yǐ wèi jī kě ,pěng zhī yín yī shēng 。 清机发为文,投我如振琼。何以慰饥渴,捧之吟一声。

酬杨九弘贞长安病中见寄翻译

酬杨九弘贞长安病中见寄注释

酬杨九弘贞长安病中见寄赏析

酬杨九弘贞长安病中见寄相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐