欢迎光临
我们一直在努力

潘安仁戴星看河阳花发

作者:吕敞      朝代:唐代

行春潘令至,勤恤戴星光。为政宵忘寝,临人俗冀康。
晓花迎径发,新蕊满城香。秀色沾轻露,鲜辉丽早阳。
津桥见来往,空雾拂衣裳。桃李今无数,从兹愿比方。

潘安仁戴星看河阳花发拼音解读

háng chūn pān lìng zhì ,qín xù dài xīng guāng 。wéi zhèng xiāo wàng qǐn ,lín rén sú jì kāng 。 行春潘令至,勤恤戴星光。为政宵忘寝,临人俗冀康。
xiǎo huā yíng jìng fā ,xīn ruǐ mǎn chéng xiāng 。xiù sè zhān qīng lù ,xiān huī lì zǎo yáng 。 晓花迎径发,新蕊满城香。秀色沾轻露,鲜辉丽早阳。
jīn qiáo jiàn lái wǎng ,kōng wù fú yī shang 。táo lǐ jīn wú shù ,cóng zī yuàn bǐ fāng 。 津桥见来往,空雾拂衣裳。桃李今无数,从兹愿比方。

潘安仁戴星看河阳花发翻译

潘安仁戴星看河阳花发注释

潘安仁戴星看河阳花发赏析

潘安仁戴星看河阳花发相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐