欢迎光临
我们一直在努力

闻哭者

作者:白居易      朝代:唐代

昨日南邻哭,哭声一何苦。云是妻哭夫,夫年二十五。
今朝北里哭,哭声又何切。云是母哭儿,儿年十七八。
四邻尚如此,天下多夭折。乃知浮世人,少得垂白发。
余今过四十,念彼聊自悦。从此明镜中,不嫌头似雪。

闻哭者拼音解读

zuó rì nán lín kū ,kū shēng yī hé kǔ 。yún shì qī kū fū ,fū nián èr shí wǔ 。 昨日南邻哭,哭声一何苦。云是妻哭夫,夫年二十五。
jīn cháo běi lǐ kū ,kū shēng yòu hé qiē 。yún shì mǔ kū ér ,ér nián shí qī bā 。 今朝北里哭,哭声又何切。云是母哭儿,儿年十七八。
sì lín shàng rú cǐ ,tiān xià duō yāo shé 。nǎi zhī fú shì rén ,shǎo dé chuí bái fā 。 四邻尚如此,天下多夭折。乃知浮世人,少得垂白发。
yú jīn guò sì shí ,niàn bǐ liáo zì yuè 。cóng cǐ míng jìng zhōng ,bú xián tóu sì xuě 。 余今过四十,念彼聊自悦。从此明镜中,不嫌头似雪。

闻哭者翻译

闻哭者注释

闻哭者赏析

闻哭者相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐