欢迎光临
我们一直在努力

水调歌头(赵可大生日)

作者:王千秋      朝代:宋代

披锦泛江客,横槊赋诗人。气吞宇宙,当拥千骑静胡尘。何事折腰执版,久在泛莲幕府,深觉负平生。踉跄众人底,欲语复吞声。
庆垂弧,期赐杖,酒深倾。愿君大耐,碧眸丹颊百千龄。用即经纶天下,不用归谋三径,一笑友渊明。出处两俱得,斥鷃亦鹍鹏。

水调歌头(赵可大生日)拼音解读

pī jǐn fàn jiāng kè ,héng shuò fù shī rén 。qì tūn yǔ zhòu ,dāng yōng qiān qí jìng hú chén 。hé shì shé yāo zhí bǎn ,jiǔ zài fàn lián mù fǔ ,shēn jiào fù píng shēng 。liàng qiāng zhòng rén dǐ ,yù yǔ fù tūn shēng 。
qìng chuí hú ,qī cì zhàng ,jiǔ shēn qīng 。yuàn jun1 dà nài ,bì móu dān jiá bǎi qiān líng 。yòng jí jīng lún tiān xià ,bú yòng guī móu sān jìng ,yī xiào yǒu yuān míng 。chū chù liǎng jù dé ,chì yàn yì kūn péng 。
披锦泛江客,横槊赋诗人。气吞宇宙,当拥千骑静胡尘。何事折腰执版,久在泛莲幕府,深觉负平生。踉跄众人底,欲语复吞声。
庆垂弧,期赐杖,酒深倾。愿君大耐,碧眸丹颊百千龄。用即经纶天下,不用归谋三径,一笑友渊明。出处两俱得,斥鷃亦鹍鹏。

水调歌头(赵可大生日)翻译

水调歌头(赵可大生日)注释

水调歌头(赵可大生日)赏析

水调歌头(赵可大生日)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐