欢迎光临
我们一直在努力

【双调】水仙子_翰林风月进

作者:张可久      朝代:元代

翰林风月进多才,满袖春风下玉阶。执金鞭跨马离朝外,插金花坠帽歪,气昂昂的胸卷江淮。昨日在十年窗下,今日在三公位排,读书人真实高哉。石崇犹自恨无钱,彭祖焚香愿万年。唐明皇犹道无家眷,刘伶道天生酒量浅,陈抟昼夜无眠。秦始皇口招人怨,遭王巢道何曾有罪愆,都瞒不了惨惨青天。

【双调】水仙子_翰林风月进拼音解读

hàn lín fēng yuè jìn duō cái ,mǎn xiù chūn fēng xià yù jiē 。zhí jīn biān kuà mǎ lí cháo wài ,chā jīn huā zhuì mào wāi ,qì áng áng de xiōng juàn jiāng huái 。zuó rì zài shí nián chuāng xià ,jīn rì zài sān gōng wèi pái ,dú shū rén zhēn shí gāo zāi 。shí chóng yóu zì hèn wú qián ,péng zǔ fén xiāng yuàn wàn nián 。táng míng huáng yóu dào wú jiā juàn ,liú líng dào tiān shēng jiǔ liàng qiǎn ,chén tuán zhòu yè wú mián 。qín shǐ huáng kǒu zhāo rén yuàn ,zāo wáng cháo dào hé céng yǒu zuì qiān ,dōu mán bú le cǎn cǎn qīng tiān 。翰林风月进多才,满袖春风下玉阶。执金鞭跨马离朝外,插金花坠帽歪,气昂昂的胸卷江淮。昨日在十年窗下,今日在三公位排,读书人真实高哉。石崇犹自恨无钱,彭祖焚香愿万年。唐明皇犹道无家眷,刘伶道天生酒量浅,陈抟昼夜无眠。秦始皇口招人怨,遭王巢道何曾有罪愆,都瞒不了惨惨青天。

【双调】水仙子_翰林风月进翻译

【双调】水仙子_翰林风月进注释

【双调】水仙子_翰林风月进赏析

【双调】水仙子_翰林风月进相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐