欢迎光临
我们一直在努力

太常引(趋省闻桂偶成)

作者:卢祖皋      朝代:宋代

梦回金井卸梧桐。嘶马带疏钟。草面露痕浓。渐薄袖、清寒暗通。
天低绛阙,云浮碧海,残月尚朦胧。吹面桂花风。峭不似、红尘道中。

太常引(趋省闻桂偶成)拼音解读

mèng huí jīn jǐng xiè wú tóng 。sī mǎ dài shū zhōng 。cǎo miàn lù hén nóng 。jiàn báo xiù 、qīng hán àn tōng 。
tiān dī jiàng què ,yún fú bì hǎi ,cán yuè shàng méng lóng 。chuī miàn guì huā fēng 。qiào bú sì 、hóng chén dào zhōng 。
梦回金井卸梧桐。嘶马带疏钟。草面露痕浓。渐薄袖、清寒暗通。
天低绛阙,云浮碧海,残月尚朦胧。吹面桂花风。峭不似、红尘道中。

太常引(趋省闻桂偶成)翻译

太常引(趋省闻桂偶成)注释

太常引(趋省闻桂偶成)赏析

太常引(趋省闻桂偶成)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐