欢迎光临
我们一直在努力

游石门涧

作者:白居易      朝代:唐代

石门无旧径,披榛访遗迹。时逢山水秋,清辉如古昔。
常闻慧远辈,题诗此岩壁。云覆莓苔封,苍然无处觅。
萧疏野生竹,崩剥多年石。自从东晋后,无复人游历。
独有秋涧声,潺湲空旦夕。

游石门涧拼音解读

shí mén wú jiù jìng ,pī zhēn fǎng yí jì 。shí féng shān shuǐ qiū ,qīng huī rú gǔ xī 。 石门无旧径,披榛访遗迹。时逢山水秋,清辉如古昔。
cháng wén huì yuǎn bèi ,tí shī cǐ yán bì 。yún fù méi tái fēng ,cāng rán wú chù mì 。 常闻慧远辈,题诗此岩壁。云覆莓苔封,苍然无处觅。
xiāo shū yě shēng zhú ,bēng bāo duō nián shí 。zì cóng dōng jìn hòu ,wú fù rén yóu lì 。 萧疏野生竹,崩剥多年石。自从东晋后,无复人游历。
dú yǒu qiū jiàn shēng ,chán yuán kōng dàn xī 。 独有秋涧声,潺湲空旦夕。

游石门涧翻译

游石门涧注释

游石门涧赏析

游石门涧相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐