欢迎光临
我们一直在努力

春寝

作者:白居易      朝代:唐代

何处春暄来,微和生血气。气熏肌骨畅,东窗一昏睡。
是时正月晦,假日无公事。烂熳不能休,自午将及未。
缅思少健日,甘寝常自恣。一从衰疾来,枕上无此味。

春寝拼音解读

hé chù chūn xuān lái ,wēi hé shēng xuè qì 。qì xūn jī gǔ chàng ,dōng chuāng yī hūn shuì 。 何处春暄来,微和生血气。气熏肌骨畅,东窗一昏睡。
shì shí zhèng yuè huì ,jiǎ rì wú gōng shì 。làn màn bú néng xiū ,zì wǔ jiāng jí wèi 。 是时正月晦,假日无公事。烂熳不能休,自午将及未。
miǎn sī shǎo jiàn rì ,gān qǐn cháng zì zì 。yī cóng shuāi jí lái ,zhěn shàng wú cǐ wèi 。 缅思少健日,甘寝常自恣。一从衰疾来,枕上无此味。

春寝翻译

春寝注释

春寝赏析

春寝相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐