欢迎光临
我们一直在努力

草堂前新开一池,养鱼种荷,日有幽趣

作者:白居易      朝代:唐代

淙淙三峡水,浩浩万顷陂。未如新塘上,微风动涟漪。
小萍加泛泛,初蒲正离离。红鲤二三寸,白莲八九枝。
绕水欲成径,护堤方插篱。已被山中客,呼作白家池。

草堂前新开一池,养鱼种荷,日有幽趣拼音解读

cóng cóng sān xiá shuǐ ,hào hào wàn qǐng bēi 。wèi rú xīn táng shàng ,wēi fēng dòng lián yī 。 淙淙三峡水,浩浩万顷陂。未如新塘上,微风动涟漪。
xiǎo píng jiā fàn fàn ,chū pú zhèng lí lí 。hóng lǐ èr sān cùn ,bái lián bā jiǔ zhī 。 小萍加泛泛,初蒲正离离。红鲤二三寸,白莲八九枝。
rào shuǐ yù chéng jìng ,hù dī fāng chā lí 。yǐ bèi shān zhōng kè ,hū zuò bái jiā chí 。 绕水欲成径,护堤方插篱。已被山中客,呼作白家池。

草堂前新开一池,养鱼种荷,日有幽趣翻译

草堂前新开一池,养鱼种荷,日有幽趣注释

草堂前新开一池,养鱼种荷,日有幽趣赏析

草堂前新开一池,养鱼种荷,日有幽趣相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐