欢迎光临
我们一直在努力

闻早莺

作者:白居易      朝代:唐代

日出眠未起,屋头闻早莺。忽如上林晓,万年枝上鸣。
忆为近臣时,秉笔直承明。春深视草暇,旦暮闻此声。
今闻在何处,寂寞浔阳城。鸟声信如一,分别在人情。
不作天涯意,岂殊禁中听。

闻早莺拼音解读

rì chū mián wèi qǐ ,wū tóu wén zǎo yīng 。hū rú shàng lín xiǎo ,wàn nián zhī shàng míng 。 日出眠未起,屋头闻早莺。忽如上林晓,万年枝上鸣。
yì wéi jìn chén shí ,bǐng bǐ zhí chéng míng 。chūn shēn shì cǎo xiá ,dàn mù wén cǐ shēng 。 忆为近臣时,秉笔直承明。春深视草暇,旦暮闻此声。
jīn wén zài hé chù ,jì mò xún yáng chéng 。niǎo shēng xìn rú yī ,fèn bié zài rén qíng 。 今闻在何处,寂寞浔阳城。鸟声信如一,分别在人情。
bú zuò tiān yá yì ,qǐ shū jìn zhōng tīng 。 不作天涯意,岂殊禁中听。

闻早莺翻译

闻早莺注释

闻早莺赏析

闻早莺相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐