欢迎光临
我们一直在努力

白云期(黄石岩下作)

作者:白居易      朝代:唐代

三十气太壮,胸中多是非。六十身太老,四体不支持。
四十至五十,正是退闲时。年长识命分,心慵少营为。
见酒兴犹在,登山力未衰。吾年幸当此,且与白云期。

白云期(黄石岩下作)拼音解读

sān shí qì tài zhuàng ,xiōng zhōng duō shì fēi 。liù shí shēn tài lǎo ,sì tǐ bú zhī chí 。 三十气太壮,胸中多是非。六十身太老,四体不支持。
sì shí zhì wǔ shí ,zhèng shì tuì xián shí 。nián zhǎng shí mìng fèn ,xīn yōng shǎo yíng wéi 。 四十至五十,正是退闲时。年长识命分,心慵少营为。
jiàn jiǔ xìng yóu zài ,dēng shān lì wèi shuāi 。wú nián xìng dāng cǐ ,qiě yǔ bái yún qī 。 见酒兴犹在,登山力未衰。吾年幸当此,且与白云期。

白云期(黄石岩下作)翻译

白云期(黄石岩下作)注释

白云期(黄石岩下作)赏析

白云期(黄石岩下作)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐