欢迎光临
我们一直在努力

玉楼春(青墩僧舍作)

作者:陈与义      朝代:宋代

山人本合居岩岭。聊问支郎分半境。残年藜杖与纶巾,八尺庭中时弄影。
呼儿汲水添茶鼎。甘胜吴山山下井。一瓯清露一炉云,偏觉平生今日永。

玉楼春(青墩僧舍作)拼音解读

shān rén běn hé jū yán lǐng 。liáo wèn zhī láng fèn bàn jìng 。cán nián lí zhàng yǔ lún jīn ,bā chǐ tíng zhōng shí nòng yǐng 。
hū ér jí shuǐ tiān chá dǐng 。gān shèng wú shān shān xià jǐng 。yī ōu qīng lù yī lú yún ,piān jiào píng shēng jīn rì yǒng 。
山人本合居岩岭。聊问支郎分半境。残年藜杖与纶巾,八尺庭中时弄影。
呼儿汲水添茶鼎。甘胜吴山山下井。一瓯清露一炉云,偏觉平生今日永。

玉楼春(青墩僧舍作)翻译

玉楼春(青墩僧舍作)注释

玉楼春(青墩僧舍作)赏析

玉楼春(青墩僧舍作)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐