欢迎光临
我们一直在努力

山中独吟

作者:白居易      朝代:唐代

人各有一癖,我癖在章句。万缘皆已消,此病独未去。
每逢美风景,或对好亲故。高声咏一篇,恍若与神遇。
自为江上客,半在山中住。有时新诗成,独上东岩路。
身倚白石崖,手攀青桂树。狂吟惊林壑,猿鸟皆窥觑。
恐为世所嗤,故就无人处。

山中独吟拼音解读

rén gè yǒu yī pǐ ,wǒ pǐ zài zhāng jù 。wàn yuán jiē yǐ xiāo ,cǐ bìng dú wèi qù 。 人各有一癖,我癖在章句。万缘皆已消,此病独未去。
měi féng měi fēng jǐng ,huò duì hǎo qīn gù 。gāo shēng yǒng yī piān ,huǎng ruò yǔ shén yù 。 每逢美风景,或对好亲故。高声咏一篇,恍若与神遇。
zì wéi jiāng shàng kè ,bàn zài shān zhōng zhù 。yǒu shí xīn shī chéng ,dú shàng dōng yán lù 。 自为江上客,半在山中住。有时新诗成,独上东岩路。
shēn yǐ bái shí yá ,shǒu pān qīng guì shù 。kuáng yín jīng lín hè ,yuán niǎo jiē kuī qù 。 身倚白石崖,手攀青桂树。狂吟惊林壑,猿鸟皆窥觑。
kǒng wéi shì suǒ chī ,gù jiù wú rén chù 。 恐为世所嗤,故就无人处。

山中独吟翻译

山中独吟注释

山中独吟赏析

山中独吟相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐