欢迎光临
我们一直在努力

宋玉

作者:李商隐      朝代:唐代

何事荆台百万家,惟教宋玉擅才华。楚辞已不饶唐勒,
风赋何曾让景差。落日渚宫供观阁,开年云梦送烟花。
可怜庾信寻荒径,犹得三朝托后车。

宋玉拼音解读

hé shì jīng tái bǎi wàn jiā ,wéi jiāo sòng yù shàn cái huá 。chǔ cí yǐ bú ráo táng lè , 何事荆台百万家,惟教宋玉擅才华。楚辞已不饶唐勒,
fēng fù hé céng ràng jǐng chà 。luò rì zhǔ gōng gòng guān gé ,kāi nián yún mèng sòng yān huā 。 风赋何曾让景差。落日渚宫供观阁,开年云梦送烟花。
kě lián yǔ xìn xún huāng jìng ,yóu dé sān cháo tuō hòu chē 。 可怜庾信寻荒径,犹得三朝托后车。

宋玉翻译

宋玉注释

宋玉赏析

宋玉相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐