欢迎光临
我们一直在努力

答张諲、刘方平兼呈贺兰广

作者:皇甫冉      朝代:唐代

野性难驯狎,荒郊自闭门。心闲同海鸟,日夕恋山村。
屡枉琼瑶赠,如今道术存。远峰时振策,春雨耐香源。
复有故人在,宁闻卢鹊喧。青青草色绿,终是待王孙。

答张諲、刘方平兼呈贺兰广拼音解读

yě xìng nán xùn xiá ,huāng jiāo zì bì mén 。xīn xián tóng hǎi niǎo ,rì xī liàn shān cūn 。 野性难驯狎,荒郊自闭门。心闲同海鸟,日夕恋山村。
lǚ wǎng qióng yáo zèng ,rú jīn dào shù cún 。yuǎn fēng shí zhèn cè ,chūn yǔ nài xiāng yuán 。 屡枉琼瑶赠,如今道术存。远峰时振策,春雨耐香源。
fù yǒu gù rén zài ,níng wén lú què xuān 。qīng qīng cǎo sè lǜ ,zhōng shì dài wáng sūn 。 复有故人在,宁闻卢鹊喧。青青草色绿,终是待王孙。

答张諲、刘方平兼呈贺兰广翻译

答张諲、刘方平兼呈贺兰广注释

答张諲、刘方平兼呈贺兰广赏析

答张諲、刘方平兼呈贺兰广相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐