欢迎光临
我们一直在努力

隔帘花(咏题)

作者:曹勋      朝代:宋代

宿雨初晴,花艳迎阳,槛前如绣如绮。向晓峭寒轻,窣真珠十二。正朝曦、桃杏暖,透影帘栊烘春霁。似暂隔、祥烟香雾,朝仙侣庭际。
更值迟迟丽日。且休约寻芳,与开瑶席。未拟上金钩,尽围红遮翠。命佳名、坤殿喜,为写新声传新意。待向晚、迎香临月须卷起。

隔帘花(咏题)拼音解读

xiǔ yǔ chū qíng ,huā yàn yíng yáng ,kǎn qián rú xiù rú qǐ 。xiàng xiǎo qiào hán qīng ,sū zhēn zhū shí èr 。zhèng cháo xī 、táo xìng nuǎn ,tòu yǐng lián lóng hōng chūn jì 。sì zàn gé 、xiáng yān xiāng wù ,cháo xiān lǚ tíng jì 。
gèng zhí chí chí lì rì 。qiě xiū yuē xún fāng ,yǔ kāi yáo xí 。wèi nǐ shàng jīn gōu ,jìn wéi hóng zhē cuì 。mìng jiā míng 、kūn diàn xǐ ,wéi xiě xīn shēng chuán xīn yì 。dài xiàng wǎn 、yíng xiāng lín yuè xū juàn qǐ 。
宿雨初晴,花艳迎阳,槛前如绣如绮。向晓峭寒轻,窣真珠十二。正朝曦、桃杏暖,透影帘栊烘春霁。似暂隔、祥烟香雾,朝仙侣庭际。
更值迟迟丽日。且休约寻芳,与开瑶席。未拟上金钩,尽围红遮翠。命佳名、坤殿喜,为写新声传新意。待向晚、迎香临月须卷起。

隔帘花(咏题)翻译

隔帘花(咏题)注释

隔帘花(咏题)赏析

隔帘花(咏题)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐