欢迎光临
我们一直在努力

沣水送郑丰鄠县读书

作者:皇甫冉      朝代:唐代

麦秋中夏凉风起,送君西郊及沣水。孤烟远树动离心,
隔岸江流若千里。早年江海谢浮名,此路云山惬尔情。
上古全经皆在口,秦人如见济南生。

沣水送郑丰鄠县读书拼音解读

mài qiū zhōng xià liáng fēng qǐ ,sòng jun1 xī jiāo jí fēng shuǐ 。gū yān yuǎn shù dòng lí xīn , 麦秋中夏凉风起,送君西郊及沣水。孤烟远树动离心,
gé àn jiāng liú ruò qiān lǐ 。zǎo nián jiāng hǎi xiè fú míng ,cǐ lù yún shān qiè ěr qíng 。 隔岸江流若千里。早年江海谢浮名,此路云山惬尔情。
shàng gǔ quán jīng jiē zài kǒu ,qín rén rú jiàn jì nán shēng 。 上古全经皆在口,秦人如见济南生。

沣水送郑丰鄠县读书翻译

沣水送郑丰鄠县读书注释

沣水送郑丰鄠县读书赏析

沣水送郑丰鄠县读书相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐