欢迎光临
我们一直在努力

赠郑山人

作者:皇甫冉      朝代:唐代

白首沧洲客,陶然得此生。庞公采药去,莱氏与妻行。
乍见还州里,全非隐姓名。枉帆临海峤,贳酒秣陵城。
伐木吴山晓,持竿越水清。家人恣贫贱,物外任衰荣。
忽尔辞林壑,高歌至上京。避喧心已惯,念远梦频成。
石路寒花发,江田腊雪明。玄纁倘有命,何以遂躬耕。

赠郑山人拼音解读

bái shǒu cāng zhōu kè ,táo rán dé cǐ shēng 。páng gōng cǎi yào qù ,lái shì yǔ qī háng 。 白首沧洲客,陶然得此生。庞公采药去,莱氏与妻行。
zhà jiàn hái zhōu lǐ ,quán fēi yǐn xìng míng 。wǎng fān lín hǎi qiáo ,shì jiǔ mò líng chéng 。 乍见还州里,全非隐姓名。枉帆临海峤,贳酒秣陵城。
fá mù wú shān xiǎo ,chí gān yuè shuǐ qīng 。jiā rén zì pín jiàn ,wù wài rèn shuāi róng 。 伐木吴山晓,持竿越水清。家人恣贫贱,物外任衰荣。
hū ěr cí lín hè ,gāo gē zhì shàng jīng 。bì xuān xīn yǐ guàn ,niàn yuǎn mèng pín chéng 。 忽尔辞林壑,高歌至上京。避喧心已惯,念远梦频成。
shí lù hán huā fā ,jiāng tián là xuě míng 。xuán xūn tǎng yǒu mìng ,hé yǐ suí gōng gēng 。 石路寒花发,江田腊雪明。玄纁倘有命,何以遂躬耕。

赠郑山人翻译

赠郑山人注释

赠郑山人赏析

赠郑山人相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐