欢迎光临
我们一直在努力

献知己

作者:喻凫      朝代:唐代

亦忝受恩身,当殊投刺新。竟蒙分玉石,终不离埃尘。
大谷非无暖,幽枝自未春。昏昏过朝夕,应念苦吟人。

献知己拼音解读

yì tiǎn shòu ēn shēn ,dāng shū tóu cì xīn 。jìng méng fèn yù shí ,zhōng bú lí āi chén 。 亦忝受恩身,当殊投刺新。竟蒙分玉石,终不离埃尘。
dà gǔ fēi wú nuǎn ,yōu zhī zì wèi chūn 。hūn hūn guò cháo xī ,yīng niàn kǔ yín rén 。 大谷非无暖,幽枝自未春。昏昏过朝夕,应念苦吟人。

献知己翻译

献知己注释

献知己赏析

献知己相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐