欢迎光临
我们一直在努力

菩萨蛮(陈虚中席上别李商老)

作者:谢薖      朝代:宋代

雪消新洗寒林碧。华堂向晚开瑶席。一曲杜韦娘。有人空断肠。
谪仙同夜宴。晓即归程远。莫放酒尊空。主人陈孟公。

菩萨蛮(陈虚中席上别李商老)拼音解读

xuě xiāo xīn xǐ hán lín bì 。huá táng xiàng wǎn kāi yáo xí 。yī qǔ dù wéi niáng 。yǒu rén kōng duàn cháng 。
zhé xiān tóng yè yàn 。xiǎo jí guī chéng yuǎn 。mò fàng jiǔ zūn kōng 。zhǔ rén chén mèng gōng 。
雪消新洗寒林碧。华堂向晚开瑶席。一曲杜韦娘。有人空断肠。
谪仙同夜宴。晓即归程远。莫放酒尊空。主人陈孟公。

菩萨蛮(陈虚中席上别李商老)翻译

菩萨蛮(陈虚中席上别李商老)注释

菩萨蛮(陈虚中席上别李商老)赏析

菩萨蛮(陈虚中席上别李商老)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐