欢迎光临
我们一直在努力

谒金门(咏木樨)

作者:曹勋      朝代:宋代

香乍起。满院垂垂岩桂。未卷珠帘香已至。酒杯言笑里。
叶下茸金繁蕊。别是清妍风致。更远随人闻细细。月华天似水。

谒金门(咏木樨)拼音解读

xiāng zhà qǐ 。mǎn yuàn chuí chuí yán guì 。wèi juàn zhū lián xiāng yǐ zhì 。jiǔ bēi yán xiào lǐ 。
yè xià róng jīn fán ruǐ 。bié shì qīng yán fēng zhì 。gèng yuǎn suí rén wén xì xì 。yuè huá tiān sì shuǐ 。
香乍起。满院垂垂岩桂。未卷珠帘香已至。酒杯言笑里。
叶下茸金繁蕊。别是清妍风致。更远随人闻细细。月华天似水。

谒金门(咏木樨)翻译

谒金门(咏木樨)注释

谒金门(咏木樨)赏析

谒金门(咏木樨)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐