欢迎光临
我们一直在努力

武陵春(戴昌言家姬供春盘)

作者:史浩      朝代:宋代

报道东皇初弭节,芳思满凌晨。争看钗头彩胜新。金字写宜春。
四坐行盘堆白玉,纤手自和匀。恰似蟾宫妙丽人。将月出浮云。

武陵春(戴昌言家姬供春盘)拼音解读

bào dào dōng huáng chū mǐ jiē ,fāng sī mǎn líng chén 。zhēng kàn chāi tóu cǎi shèng xīn 。jīn zì xiě yí chūn 。
sì zuò háng pán duī bái yù ,xiān shǒu zì hé yún 。qià sì chán gōng miào lì rén 。jiāng yuè chū fú yún 。
报道东皇初弭节,芳思满凌晨。争看钗头彩胜新。金字写宜春。
四坐行盘堆白玉,纤手自和匀。恰似蟾宫妙丽人。将月出浮云。

武陵春(戴昌言家姬供春盘)翻译

武陵春(戴昌言家姬供春盘)注释

武陵春(戴昌言家姬供春盘)赏析

武陵春(戴昌言家姬供春盘)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐