欢迎光临
我们一直在努力

湖阁晓晴寄呈从翁二首

作者:李群玉      朝代:唐代

岭日开寒雾,湖光荡霁华。风乌摇径柳,水蝶恋幽花。
蜀国地西极,吴门天一涯。轻舟栏下去,点点入湘霞。
高秋凭远槛,万里看新晴。重雾披天急,千云触石轻。
湖山四五点,湘雁两三声。遥想潘园里,琴尊兴转清。

湖阁晓晴寄呈从翁二首拼音解读

lǐng rì kāi hán wù ,hú guāng dàng jì huá 。fēng wū yáo jìng liǔ ,shuǐ dié liàn yōu huā 。 岭日开寒雾,湖光荡霁华。风乌摇径柳,水蝶恋幽花。
shǔ guó dì xī jí ,wú mén tiān yī yá 。qīng zhōu lán xià qù ,diǎn diǎn rù xiāng xiá 。 蜀国地西极,吴门天一涯。轻舟栏下去,点点入湘霞。
gāo qiū píng yuǎn kǎn ,wàn lǐ kàn xīn qíng 。zhòng wù pī tiān jí ,qiān yún chù shí qīng 。 高秋凭远槛,万里看新晴。重雾披天急,千云触石轻。
hú shān sì wǔ diǎn ,xiāng yàn liǎng sān shēng 。yáo xiǎng pān yuán lǐ ,qín zūn xìng zhuǎn qīng 。 湖山四五点,湘雁两三声。遥想潘园里,琴尊兴转清。

湖阁晓晴寄呈从翁二首翻译

湖阁晓晴寄呈从翁二首注释

湖阁晓晴寄呈从翁二首赏析

湖阁晓晴寄呈从翁二首相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐