欢迎光临
我们一直在努力

乐府新歌应教

作者:谢偃      朝代:唐代

青楼绮阁已含春,凝妆艳粉复如神。细细轻裙全漏影,
离离薄扇讵障尘。樽中酒色恒宜满,曲里歌声不厌新。
紫燕欲飞先绕栋,黄莺始哢即娇人。撩乱垂丝昏柳陌,
参差浓叶暗桑津。上客莫畏斜光晚,自有西园明月轮。

乐府新歌应教拼音解读

qīng lóu qǐ gé yǐ hán chūn ,níng zhuāng yàn fěn fù rú shén 。xì xì qīng qún quán lòu yǐng , 青楼绮阁已含春,凝妆艳粉复如神。细细轻裙全漏影,
lí lí báo shàn jù zhàng chén 。zūn zhōng jiǔ sè héng yí mǎn ,qǔ lǐ gē shēng bú yàn xīn 。 离离薄扇讵障尘。樽中酒色恒宜满,曲里歌声不厌新。
zǐ yàn yù fēi xiān rào dòng ,huáng yīng shǐ kā jí jiāo rén 。liáo luàn chuí sī hūn liǔ mò , 紫燕欲飞先绕栋,黄莺始哢即娇人。撩乱垂丝昏柳陌,
cān chà nóng yè àn sāng jīn 。shàng kè mò wèi xié guāng wǎn ,zì yǒu xī yuán míng yuè lún 。 参差浓叶暗桑津。上客莫畏斜光晚,自有西园明月轮。

乐府新歌应教翻译

乐府新歌应教注释

乐府新歌应教赏析

乐府新歌应教相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐