欢迎光临
我们一直在努力

贺新郎(湖上有所赠)

作者:吴文英      朝代:宋代

湖上芙蓉早。向北山、山深雾冷,更看花好。流水茫茫城下梦,空指游仙路杳。笑萝障、云屏亲到。雪玉肌肤春温夜,饮湖光、山渌成花貌。临涧水,弄清照。
著愁不尽宫眉小。听一声、相思曲里,赋情多少。红日阑干鸳鸯枕,那枉裙腰褪了。算谁识、垂杨秋袅。不是秦楼无缘分,点吴霜、羞带簪花帽。但殢酒,任天晓。

贺新郎(湖上有所赠)拼音解读

hú shàng fú róng zǎo 。xiàng běi shān 、shān shēn wù lěng ,gèng kàn huā hǎo 。liú shuǐ máng máng chéng xià mèng ,kōng zhǐ yóu xiān lù yǎo 。xiào luó zhàng 、yún píng qīn dào 。xuě yù jī fū chūn wēn yè ,yǐn hú guāng 、shān lù chéng huā mào 。lín jiàn shuǐ ,nòng qīng zhào 。
zhe chóu bú jìn gōng méi xiǎo 。tīng yī shēng 、xiàng sī qǔ lǐ ,fù qíng duō shǎo 。hóng rì lán gàn yuān yāng zhěn ,nà wǎng qún yāo tuì le 。suàn shuí shí 、chuí yáng qiū niǎo 。bú shì qín lóu wú yuán fèn ,diǎn wú shuāng 、xiū dài zān huā mào 。dàn tì jiǔ ,rèn tiān xiǎo 。
湖上芙蓉早。向北山、山深雾冷,更看花好。流水茫茫城下梦,空指游仙路杳。笑萝障、云屏亲到。雪玉肌肤春温夜,饮湖光、山渌成花貌。临涧水,弄清照。
著愁不尽宫眉小。听一声、相思曲里,赋情多少。红日阑干鸳鸯枕,那枉裙腰褪了。算谁识、垂杨秋袅。不是秦楼无缘分,点吴霜、羞带簪花帽。但殢酒,任天晓。

贺新郎(湖上有所赠)翻译

贺新郎(湖上有所赠)注释

贺新郎(湖上有所赠)赏析

贺新郎(湖上有所赠)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐