欢迎光临
我们一直在努力

卜算子(五月八日夜,凤凰亭纳凉)

作者:叶梦得      朝代:宋代

新月挂林梢,暗水鸣枯沼。时见疏星落画檐,几点流萤小。
归意已无多,故作连环绕。欲寄新声问采菱,水阔烟波渺。

卜算子(五月八日夜,凤凰亭纳凉)拼音解读

xīn yuè guà lín shāo ,àn shuǐ míng kū zhǎo 。shí jiàn shū xīng luò huà yán ,jǐ diǎn liú yíng xiǎo 。
guī yì yǐ wú duō ,gù zuò lián huán rào 。yù jì xīn shēng wèn cǎi líng ,shuǐ kuò yān bō miǎo 。
新月挂林梢,暗水鸣枯沼。时见疏星落画檐,几点流萤小。
归意已无多,故作连环绕。欲寄新声问采菱,水阔烟波渺。

卜算子(五月八日夜,凤凰亭纳凉)翻译

卜算子(五月八日夜,凤凰亭纳凉)注释

卜算子(五月八日夜,凤凰亭纳凉)赏析

卜算子(五月八日夜,凤凰亭纳凉)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐