欢迎光临
我们一直在努力

郡中冬夜闻蛩

作者:姚合      朝代:唐代

秋蛩声尚在,切切起苍苔。久是忘情者,今还有事来。
微霜风稍静,圆月雾初开。此思谁能遣,应须执酒杯。

郡中冬夜闻蛩拼音解读

qiū qióng shēng shàng zài ,qiē qiē qǐ cāng tái 。jiǔ shì wàng qíng zhě ,jīn hái yǒu shì lái 。 秋蛩声尚在,切切起苍苔。久是忘情者,今还有事来。
wēi shuāng fēng shāo jìng ,yuán yuè wù chū kāi 。cǐ sī shuí néng qiǎn ,yīng xū zhí jiǔ bēi 。 微霜风稍静,圆月雾初开。此思谁能遣,应须执酒杯。

郡中冬夜闻蛩翻译

郡中冬夜闻蛩注释

郡中冬夜闻蛩赏析

郡中冬夜闻蛩相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐