欢迎光临
我们一直在努力

太常引(送丁使君)

作者:刘埙      朝代:宋代

甘棠春色满南丰。春好处、在黉宫。宫柳映墙红。对墙柳、常思耐翁。
文章太守,词华哲匠,人与易居东。攀恋计无从。判行省、重临旧封。

太常引(送丁使君)拼音解读

gān táng chūn sè mǎn nán fēng 。chūn hǎo chù 、zài hóng gōng 。gōng liǔ yìng qiáng hóng 。duì qiáng liǔ 、cháng sī nài wēng 。
wén zhāng tài shǒu ,cí huá zhé jiàng ,rén yǔ yì jū dōng 。pān liàn jì wú cóng 。pàn háng shěng 、zhòng lín jiù fēng 。
甘棠春色满南丰。春好处、在黉宫。宫柳映墙红。对墙柳、常思耐翁。
文章太守,词华哲匠,人与易居东。攀恋计无从。判行省、重临旧封。

太常引(送丁使君)翻译

太常引(送丁使君)注释

太常引(送丁使君)赏析

太常引(送丁使君)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐