欢迎光临
我们一直在努力

相和歌辞。神弦曲

作者:李贺      朝代:唐代

西山日没东山昏,旋风吹马马踏云。画弦素管声浅繁,
花裙綷縩步秋尘。桂叶刷风桂坠子,青狸哭血寒狐死。
古壁彩虬金帖尾,雨工骑入秋潭水。百年老鸮成木魅,
笑声碧火巢中起。

相和歌辞。神弦曲拼音解读

xī shān rì méi dōng shān hūn ,xuán fēng chuī mǎ mǎ tà yún 。huà xián sù guǎn shēng qiǎn fán , 西山日没东山昏,旋风吹马马踏云。画弦素管声浅繁,
huā qún zú cài bù qiū chén 。guì yè shuā fēng guì zhuì zǐ ,qīng lí kū xuè hán hú sǐ 。 花裙綷縩步秋尘。桂叶刷风桂坠子,青狸哭血寒狐死。
gǔ bì cǎi qiú jīn tiē wěi ,yǔ gōng qí rù qiū tán shuǐ 。bǎi nián lǎo xiāo chéng mù mèi , 古壁彩虬金帖尾,雨工骑入秋潭水。百年老鸮成木魅,
xiào shēng bì huǒ cháo zhōng qǐ 。 笑声碧火巢中起。

相和歌辞。神弦曲翻译

相和歌辞。神弦曲注释

相和歌辞。神弦曲赏析

相和歌辞。神弦曲相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐