欢迎光临
我们一直在努力

上谷旅夜

作者:贾岛      朝代:唐代

世难那堪恨旅游,龙钟更是对穷秋。故园千里数行泪,
邻杵一声终夜愁。月到寒窗空皓晶,风翻落叶更飕飗.
此心不向常人说,倚识平津万户侯。

上谷旅夜拼音解读

shì nán nà kān hèn lǚ yóu ,lóng zhōng gèng shì duì qióng qiū 。gù yuán qiān lǐ shù háng lèi , 世难那堪恨旅游,龙钟更是对穷秋。故园千里数行泪,
lín chǔ yī shēng zhōng yè chóu 。yuè dào hán chuāng kōng hào jīng ,fēng fān luò yè gèng sōu liú . 邻杵一声终夜愁。月到寒窗空皓晶,风翻落叶更飕飗.
cǐ xīn bú xiàng cháng rén shuō ,yǐ shí píng jīn wàn hù hóu 。 此心不向常人说,倚识平津万户侯。

上谷旅夜翻译

上谷旅夜注释

上谷旅夜赏析

上谷旅夜相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐