欢迎光临
我们一直在努力

相和歌辞。贾客乐

作者:张籍      朝代:唐代

金陵向西贾客多,船中生长乐风波。欲发移船近江口,
船头祭神各浇酒。停杯共说远行期,入蜀经蛮远别离。
金多众中为上客,夜夜算缗眠独迟。秋江初月猩猩语,
孤帆夜发满湘渚。水工持楫防暗滩,直过山边及前侣。
年年逐利西复东,姓名不在县籍中。农夫税多长辛苦,
弃业长为贩卖翁。

相和歌辞。贾客乐拼音解读

jīn líng xiàng xī jiǎ kè duō ,chuán zhōng shēng zhǎng lè fēng bō 。yù fā yí chuán jìn jiāng kǒu , 金陵向西贾客多,船中生长乐风波。欲发移船近江口,
chuán tóu jì shén gè jiāo jiǔ 。tíng bēi gòng shuō yuǎn háng qī ,rù shǔ jīng mán yuǎn bié lí 。 船头祭神各浇酒。停杯共说远行期,入蜀经蛮远别离。
jīn duō zhòng zhōng wéi shàng kè ,yè yè suàn mín mián dú chí 。qiū jiāng chū yuè xīng xīng yǔ , 金多众中为上客,夜夜算缗眠独迟。秋江初月猩猩语,
gū fān yè fā mǎn xiāng zhǔ 。shuǐ gōng chí jí fáng àn tān ,zhí guò shān biān jí qián lǚ 。 孤帆夜发满湘渚。水工持楫防暗滩,直过山边及前侣。
nián nián zhú lì xī fù dōng ,xìng míng bú zài xiàn jí zhōng 。nóng fū shuì duō zhǎng xīn kǔ , 年年逐利西复东,姓名不在县籍中。农夫税多长辛苦,
qì yè zhǎng wéi fàn mài wēng 。 弃业长为贩卖翁。

相和歌辞。贾客乐翻译

相和歌辞。贾客乐注释

相和歌辞。贾客乐赏析

相和歌辞。贾客乐相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐