欢迎光临
我们一直在努力

河传(二之二·仙吕调)

作者:柳永      朝代:宋代

淮岸。向晚。圆荷向背,芙蓉深浅。仙娥画舸,露渍红芳交乱。难分花与面。
采多渐觉轻船满。呼归伴。急桨烟村远。隐隐棹歌,渐被蒹葭遮断。曲终人不见。

河传(二之二·仙吕调)拼音解读

huái àn 。xiàng wǎn 。yuán hé xiàng bèi ,fú róng shēn qiǎn 。xiān é huà gě ,lù zì hóng fāng jiāo luàn 。nán fèn huā yǔ miàn 。
cǎi duō jiàn jiào qīng chuán mǎn 。hū guī bàn 。jí jiǎng yān cūn yuǎn 。yǐn yǐn zhào gē ,jiàn bèi jiān jiā zhē duàn 。qǔ zhōng rén bú jiàn 。
淮岸。向晚。圆荷向背,芙蓉深浅。仙娥画舸,露渍红芳交乱。难分花与面。
采多渐觉轻船满。呼归伴。急桨烟村远。隐隐棹歌,渐被蒹葭遮断。曲终人不见。

河传(二之二·仙吕调)翻译

河传(二之二·仙吕调)注释

河传(二之二·仙吕调)赏析

河传(二之二·仙吕调)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐